SFB Industries

Serie LSerie Serie SSerie DSerie Z

Sirai Magnetspulen - Sirai-Coil

Sirai-Z030-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z030

Sirai-Magnetspule-Z030A 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z030A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z030A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z030C 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z030C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z030C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z031-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z031

Sirai-Magnetspule-Z031C 32V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031A 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031B 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031C 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031F 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031B 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031F 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031H 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031L 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031B 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031F 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031H 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031L 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031C 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031A 9V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031C 9V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z031A 26V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z036-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z036

Sirai-Magnetspule-Z036A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036B 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036H 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-036B 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036P 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036R 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036T 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z036B 10,5V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z070-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z070

Sirai-Magnetspule-Z070A 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070B 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070B 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070D 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070D 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070E 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070E 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070L 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z070L 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z130-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z130

Sirai-Magnetspule-Z130A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 12V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130G 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130N 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 21V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 100V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130A 203V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z130C 203V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z131-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z131

Sirai-Magnetspule-Z131A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z131A 110V 50-60Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z131A 220-230V 50-60Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z131V 220-230V 50-60Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z134-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z134

Sirai-Magnetspule-Z134A 27V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134G 207V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z134A 26V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z135-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z135

Sirai-Magnetspule-Z135A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z135A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z135P 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z135A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z135A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z135A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z135A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z138-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z138

Sirai-Magnetspule-Z138A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z138A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z138A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z138A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z138A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z530-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z530

Sirai-Magnetspule-Z530A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 12V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 42V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 110V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 198V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 190V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530X 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 230V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 203V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z530A 26V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z532-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z532

Sirai-Magnetspule-Z532A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z532Z 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z534-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z534

Sirai-Magnetspule-Z534A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 110V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 240V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z534A 203V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z535-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z535

Sirai-Magnetspule-Z535A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z535A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z535A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z535Y 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z570-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z570

Sirai-Magnetspule-Z570A 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570C 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570F 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570A 9V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z570C 9V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z610-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z610

Sirai-Magnetspule-Z610A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610D 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 12V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610D 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610D 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 42V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 48V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 110V 50-60Hz - 120/60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 100V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 100V 50-60 Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 190V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610D 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-610X 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 240V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 203V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z610A 26V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z614-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z614

Sirai-Magnetspule-Z614A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 208V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614X 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z614A 26V DC
Sirai-Coil

Sirai-Z615-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z615

Sirai-Magnetspule-Z615X 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615P 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615Y 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z615Y 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z619-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z619

Sirai-Magnetspule-Z619A 24V DC Atex
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z619A 230V 50Hz Atex
Sirai-Coil

Sirai-Z723-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z723

Sirai-Magnetspule-Z723A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z723A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z723A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z723A 110V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z723A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z731-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z731

Sirai-Magnetspule-Z731A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z731A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z731A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z731A 110V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z731A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z733-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z733

Sirai-Magnetspule-Z733A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z733A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z733A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z733A 110V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z733A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z734-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z734

Sirai-Magnetspule-Z734A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z734A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z734A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z734A 110V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z734A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z830-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z830

Sirai-Magnetspule-Z830A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830A 110V 50Hz 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830B 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830B 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830B 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830B 110V 50Hz 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830B 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830C 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830C 110V 50Hz 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z830C 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z833-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z833

Sirai-Magnetspule-Z833A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z833A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z833A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z833A 110V 50Hz 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z833A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z911-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z911

Sirai-Magnetspule-Z911E 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z911E 110V 50-60Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z911E 220-230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z911E 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z914-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z914

Sirai-Magnetspule-Z914A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z914G 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z914A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z914A 220V 50Hz - 240V 60hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z914A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z914A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z914G 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z917-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z917

Sirai-Magnetspule-Z917G 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Z923-Sirai-Magnetspulen-Typ-Z923

Sirai-Magnetspule-Z923A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 12V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 12V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 12V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 21V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 213V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 100V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923E 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923G 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-Z923H 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZA30-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZA30

Sirai-Magnetspule-ZA30A 115V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30E 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 12V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30E 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 42V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 48V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30E 110V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30A 240V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA30E 207V DC
Sirai-Coil

Sirai-ZA32-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZA32

Sirai-Magnetspule-ZA32K 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA32K 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA32A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA32A 115-120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA32A 220-240V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA32A 220-230V 50Hz - 208-240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZA33-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZA33

Sirai-Magnetspule-ZA33A V24V DC
Sirai-Coil

Sirai-ZA34-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZA34

Sirai-Magnetspule-ZA34A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34E 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34E 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 24V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34Y 24V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 48V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34Y 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 110V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34E 198V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34Y 220V 50Hz - 240V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA34E 207V DC
Sirai-Coil

Sirai-ZA35-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZA35

Sirai-Magnetspule-ZA35A 220V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZA35A 230V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZB10-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZB10

Sirai-Magnetspule-ZB10C 6V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 12V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10G 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10C 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 48V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10C 48V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 48V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10C 48V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 110V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 110V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10C 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 240V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10A 26V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB10C 115V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZB12-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZB12

Sirai-Magnetspule-ZB12A 115V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 12V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 48V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 110V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12C 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12K 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12K 240V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB12A 110V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZB13-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZB13

Sirai-Magnetspule-ZB13G 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB13A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB13A V230/50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB13K V230/50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZB14-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZB14

Sirai-Magnetspule-ZB14A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 110V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 110V 50hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB14A 200V/50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB15A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB15T 110V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB15T 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZB17-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZB17

Sirai-Magnetspule-ZB17B 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB17C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZB17T 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZC10-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZC10

Sirai-Magnetspule-ZC10A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10C 12V DC - 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10C 24V DC - 48V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10C 48V DC - 115V 50Hz - 120V 60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10C 110V DC - 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10A 110V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC10A 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZC12-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZC12

Sirai-Magnetspule-ZC12A 115V 50Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC12A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC12A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC12A 24V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC12A 110V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC12A 230V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZC12A 380V 50-60Hz
Sirai-Coil

Sirai-ZC14-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZC14

Sirai-Magnetspule-ZC14A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-ZE30-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZE30

Sirai-Magnetspule-ZE30A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE30C 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE30A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE30C 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-ZE35-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZE35

Sirai-Magnetspule-ZE35A 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE35W 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE35A 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE35W 24V DC
Sirai-Coil

Sirai-ZE37-Sirai-Magnetspulen-Typ-ZE37

Sirai-Magnetspule-ZE37M 12V DC
Sirai-Coil

Sirai-Magnetspule-ZE37M 24V DC
Sirai-Coil